Boerderijspel
Middenbouw

Door een dier te verzorgen wordt spelenderwijs kinderen verantwoordelijkheid bijgebracht. Dit spel biedt leerlingen de mogelijkheid om dieren die ze al kennen beter te bekijken.

Vragen zoals: Hoeveel nagels heeft een konijn aan zijn voorpoot?, en: Hoe ziet de neus van het varken er nou precies uit? komen aan de orde. Via deze vragen naar bepaalde lichaamsdelen zullen de leerlingen de dieren beter leren kennen.

De vragen koppelen ook dieren, producten en gebruiksfuncties aan elkaar. Zo leert het kind verbanden zien tussen levensmiddelen en de dieren of planten die de grondstoffen leveren voor deze producten. De leerlingen mogen de dieren ook aanraken en aaien.

Het spel bestaat uit een bordspel met kaartjes. Door middel van een pion
komen de kinderen bij de verschillende dieren of voorwerpen van de kinderboerderij terecht. Het doel is de kinderen gericht naar de dieren te laten kijken. Ze leren lichaamskenmerken van de dieren te benoemen en ze leren in groepjes samen te werken.

De klas wordt verdeeld in groepjes van ongeveer zes kinderen. Bij elk groepje is begeleiding nodig.