Bomen
Groep 7 en 8

Een leskist die in het park Kienehoef uitstekend tot zijn recht komt in de
periode dat de bomen in blad staan. De kist bevat 10 opdrachten waarmee diverse doelen bereikt worden.

De leerlingen:
  • vinden het fijn om buiten in het bos actief bezig te zijn;
  • herkennen de belangrijkste bomen;
  • krijgen inzicht in de manier waarop bomen groeien;
  • ontdekken de relaties van de boom met zijn omgeving en de rol die hij speelt in het bos als leefgemeenschap.
Er wordt met verschillende materialen gewerkt bv. een boomhoogte-
meter, boomdiktemeter, loep, kompas etc. De zintuigen spelen hierbij een belangrijke rol.

De kist wordt in het park gezet onder een grote boom. Deze is het basisstation van waaruit gewerkt gaat worden. De klas wordt verdeeld in groepjes van ± 5 leerlingen. Elk groepje krijgt een werkboekje waarmee ze zelfstandig de tien opdrachten gaan uitvoeren.