Ezel
De ezel is lid van de familie van
paardachtigen en heeft als kenmerken
lange oren, een pluim aan het eind van
de staart, en een groot
uithoudingsvermogen.

Het is een vrij rustig beest.

Het is een goed rij dier en wordt vaak
letterlijk als pakezel gebruikt.