Het Ganzenpad
Bestemd voor: groep 1 en 2

Het spel bestaat uit ganzen met vragenkaartjes. De ganzen staan over de kinderboerderij verdeeld. De kinderboerderij is als het ware een bordspel. De ganzen hebben allemaal een nummer ( 1 t/m 50 ).
Met een dobbelsteen doorlopen de kinderen het spel. Dit spel biedt de kinderen de mogelijkheid om in aanraking te komen met dieren, planten en de omgeving.

De kinderboerderij is voor veel kleuters het eerste contact met de grotere "huisdieren" . Voor hen is alles nog nieuw en daarom zullen ze niet specifiek naar de dieren kijken. Het ganzenpad zal een rijke ervaring voor ze zijn.

Vragen zoals: wat heeft een haan op zijn kop? En hoeveel handen gaan er rond de stam van deze boom, komen aan de orde. Via deze vragen onderzoekt het kind de directe leefwereld. Deze vragen nemen de kinderen mee op avontuur en geven ze nieuwe indrukken. Zo zal het kind een aantal basiservaringen opdoen die later gekoppeld kunnen worden aan nieuwe begrippen.
Werkwijze:

Het spel wordt met de hele groep (onderverdeeld in kleine groepjes van 4 á 5 kinderen) gespeeld. Bij ieder groepje is een begeleider nodig die de vragen voorleest. Er zijn 50 ganzen over de kinderboerderij verdeeld. Het spel wordt gespeeld met een dobbelsteen.