Het Konijn
Groep 5 en 6

Een leskist over het konijn.

Het konijn is een interessant dier waar veel van te leren valt. Veel kinderen zijn door hun huisvesting, allergieën of andere omstandigheden niet in staat om thuis een dier te houden. Dit geldt ook voor het houden van dieren in de klas.

De kinderen staan een korte periode bloot aan haren en stof. Zelfs leerlingen met een allergie kunnen tijdens deze les kennis maken met dit dier. 

In dit lespakket komen allerlei zaken die met het konijn te maken hebben
aan de orde, zoals beweging, zintuigen, lichaamsbouw en voeding zijn enkele onderdelen. Het uiteindelijke doel is dat de kinderen het konijn zien als eenheid met verschillende onderdelen. Hoe ze op een zorgzame manier met een konijn omgaan en het vergelijken van het konijn met zichzelf en de overeenkomsten en verschillen onderscheiden.


Werkwijze:

De les opzet bestaat uit een roulatiesysteem van 9 opdrachten (werkplekken) waarbij ieder werkblad zijn eigen onderwerp heeft. 

De klas wordt verdeeld in groepjes die eventueel zelfstandig aan de slag kunnen. Ieder groepje kan wisselen als het klaar is want er is altijd een werkplek vrij. Op deze wijze kunnen de kinderen hun eigen tempo aanhouden.

Elk groepje krijgt een werkblad, daarop worden de opdrachten welke gedaan zijn aangekruist zodat U als leerkracht een overzicht heeft welk 
groepje welke opdracht heeft gedaan.