Hygiëne

Bezoekers komen op onze kinderboerderij vaak nauw in contact met de dieren. Alhoewel onze dieren voortdurend onder controle staan van een dierenarts, kunnen ze toch ziektekiemen bij zich dragen. Daarom is er op de kinderboerderij een wasbak waar de handen gewassen kunnen worden met water en zeep. Het onderstaande bord is daar ook te vinden. Door deze hygiëneregels toe te passen is de kans op het oplopen van ziekte zeer klein. Ook worden onze dieren regelmatig geënt voor Q-koorts, en preventief behandeld tegen inwendige en uitwendige parasieten.

Toch kunnen wij helaas niets uitsluiten en adviseren wij u de volgende regels in acht te nemen.
  • was de handen met water en zeep na aanraken van de dieren; 
  • was de handen met water en zeep voordat er iets gegeten wordt; 
  • vermijd het aanraken van gezicht en mond voordat de handen gewassen zijn; 
  • niet eten en drinken bij de dieren, maar alleen op de daarvoor aangewezen plaatsen; 
  • volg de aanwijzingen van het personeel op.

Q-koorts

Wat is Q-koorts?

Q-koorts is een infectie ziekte die van dier op mens (Zoönose) kan overgaan. De bacterie die Q-koorts veroorzaakt is Coxiella burnetii. In Nederland zijn meestal besmette melkgeiten en melkschapen de bron van ziekte bij mensen. De meeste mensen lopen Q-koorts op door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. De bacterie komt vooral in de lucht tijdens de lammerperioden van geiten en schapen.
Moet ik me zorgen maken om Q-koorts bij een bezoek aan de kinderboerderij?
Onze dieren zijn ingeënt en gezond, wij hopen dit ook zo te houden. Toch kunnen wij helaas niets garanderen. Op de kinderboerderij zal het personeel verschillende voorzorgsmaatregelen treffen om eventuele besmetting van bezoekers zo veel mogelijk te beperken. Zo is het niet mogelijk voor bezoekers om bij een geboorte van dieren aanwezig te zijn. Deze dieren verblijven tijdens het aflammeren in een verblijf dat niet toegankelijk is voor bezoekers. De jonge dieren zullen hierna wel voor bezoekers te zien zijn.

EHBO/BHV

Mocht er onverhoopt een ongeluk(je) gebeuren en heeft u EHBO nodig, waarschuw dan één van onze medewerkers. Zij zijn opgeleid tot BHV-er en kunnen eerste hulp verlenen of u doorsturen. In de kantine is een verbandtrommel.

Bij zwangerschap

Bent u zwanger of denkt u dat u zwanger bent, vermijd dan het contact met mest, stro en voer.