Keurmerk


Een kinderboerderij is een bedrijf dat, net zoals andere bedrijven, aan wettelijke en kwaliteitsvoorschriften moet voldoen. Om dit te kunnen toetsen, heeft de SKBN (vereniging Samenwerkende Kinderboerderijen Nederland) het Keurmerk Kinderboerderijen ontwikkeld.

In Nederland zijn zo’n 450 tot 500 kinderboerderijen en dierenweides. Aan al die locaties worden jaarlijks bijna 30 miljoen bezoeken afgelegd. Dat is behoorlijk veel! Daarom is het ook zo belangrijk dat de kinderboerderij niet alleen leuk en leerzaam is, maar ook veilig en verantwoord. Een groot deel van de bezoekers behoort ook nog eens tot de zogeheten ‘risicogroepen’. Dat zijn de jonge kinderen, oudere mensen, zwangere vrouwen en mensen met een verminderde weerstand (bijvoorbeeld als gevolg van een ziekte). Die groep is vatbaarder voor bepaalde ziektes. Daarom is het voor hun extra belangrijk dat het op de kinderboerderij schoon en veilig is. Om dat te kunnen waarborgen, is met het Keurmerk Kinderboerderijen een stap gezet naar de professionalisering van kinderboerderijen.

Deze professionalisering heeft als doel om de kwaliteit van kinderboerderijen te verhogen om de continuïteit van kinderboerderijen in de toekomst te kunnen waarborgen. Ondanks de bedrijfsmatige aanpak van een keurmerk en daarmee de professionalisering van de branche, moet de gemoedelijke, recreatieve sfeer die de kinderboerderij uitstraalt blijven bestaan.

Wat staat er in het Keurmerk Kinderboerderijen?

In het Keurmerk is alle wet- en regelgeving te vinden waar de kinderboerderij aan moet voldoen. Zoals de Arbowet voor het personeel en de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren. Daarnaast zijn er een aantal criteria opgenomen op het gebied van hygiëne en dierenwelzijn. Zoals dat bezoekers niet bij in mesthoop kunnen, zieke dieren in quarantaine geplaatst worden en dieren op de juiste manier gehouden worden. Met het Keurmerk Kinderboerderijen kan de “Kienehoeve” aantonen dat ze voldoet aan de wet- en regelgeving en een veilige en verantwoorde plek is voor bezoekers, medewerkers en natuurlijk voor de dieren!


Wie heeft het Keurmerk ontwikkeld?

Het keurmerk is door de vSKBN ontwikkeld in overleg met het Ministerie van EZ, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de Gezondheidsdienst voor Dieren, Universiteit Utrecht / Faculteit Diergeneeskunde, GGD Nederland en HAS Kennistransfer in Den Bosch. Ook zijn bij de (praktische) invulling en ontwikkeling een groot aantal kinderboerderijen betrokken geweest. Dit heeft de praktische werkbaarheid en draagvlak onder de kinderboerderijen vergroot. De eerste stappen voor de ontwikkeling van het keurmerk zijn gezet in 2005. 


Om de kwaliteit van het keurmerk te kunnen blijven waarborgen, vinden er halfjaarlijkse platform overleggen plaats met relevante partijen. Waaronder de ministeries van EZ en VWS, de Nederlandse Voedsel- Warenautoriteit, GGD Nederland, Gezondheidsdienst voor Dieren, de LCHV, de Dierenbescherming en de Universiteit Utrecht (faculteit Diergeneeskunde). Iedere partij zal met zijn eigen expertise inbreng geven over de kwaliteitsverbetering en professionalisering van kinderboerderijen.