Miep de Muis
Onderbouw

Een leskist waarmee twee verschillende ontdek paden kunnen worden uitgezet in en rondom de kinderboerderij. Er is een lente en een herfstversie. 

De route wordt aangegeven met muizen in verschillende kleuren. De opdrachten hebben betrekking op allerlei aspecten van de natuur. De onderwerpen komen uit de directe leefwereld van het kind, nieuw leven kleuren en geuren, kijken met je handen en uitgebloeide planten.

Er wordt met verschillende materialen gewerkt b.v. loeppotjes, schepjes,
blinddoeken etc. de zintuigen spelen hierbij een belangrijke rol.

De klas wordt verdeeld in groepjes van ± 5 leerlingen. Voor de onderbouw is begeleiding van ouders nodig. De kinderen lopen een muizenroute en komen 10 opdrachten tegen.