Opstap in park de Kienehoef
Bovenbouw

Een leskist waarmee twee verschillende ontdek paden kunnen worden uitgezet in en rondom de kinderboerderij, en wel een lente en een herfstversie.

De route wordt aangegeven met muizen in verschillende kleuren.
De onderwerpen komen uit de directe leefwereld van de leerling, grond
water, boven, voortplanting.

Er wordt met verschillende materialen gewerkt, b.v. kompas boomhoogtemeter, reageerbuis, meetlinten etc. De zintuigen spelen hierbij een belangrijke rol.

De klas wordt verdeeld in groepjes van ± 5 leerlingen.
Elk groepje krijgt een werkboekje waarmee ze gezamenlijk de route kunnen lopen.

Begeleiding van ouders kan maar is niet noodzakelijk