Ontdek park de Kienehoef
Middenbouw

Een leskist waarmee twee verschillende ontdek paden kunnen worden uitgezet in en rondom de kinderboerderij, en wel een lente en een herfstversie.

De route wordt aangegeven met muizen in verschillende kleuren.
De opdrachten hebben betrekking op allerlei aspecten van de natuur. De
onderwerpen komen uit de directe leefwereld van de leerling, het weer,
zaden, schutkleuren, sporen en beestjes.

Er wordt met verschillende materialen gewerkt b.v: boomschijf, thermometer, loep etc. De zintuigen spelen hierbij een belangrijke rol.

De klas wordt verdeeld in groepjes van ± 5 leerlingen. Elk groepje krijgt een werkboekje waarmee ze gezamenlijk de route kunnen lopen.

Begeleiding van ouders kan maar is niet noodzakelijk